Acte necesare

Acte necesare pentru întocmirea dosarului

D

osarul pentru examenul auto se întocmește pe o perioada mai lungă de timp, procesul începând odată cu înscrierea la școala de șoferi. Personalul Școlii de Șoferi SCATEC se ocupă de o mare parte din actele necesare pentru dosar, totuși anumite acte trebuie obținute chiar de către cursant.

Extras din OMAI 82/2013 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada domiciliului, reședinței sau, după caz, rezidenței în România și să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în școli de conducători auto.

Descarcă PDF

Fișă medicală

Avizul medical (valabil 1 an) se va obține de la Policlinică (doar cele avizate de Poliție). Concluzia finală a Policlinicii (apt / inapt) se va consemna pe fișa de școlarizare.

Sunați pentru detalii →

Copie xerox Carte Identitate

La întocmirea dosarului pentru examinarea auto este de asemenea necesar să depuneți și o xerocopie după Cartea dv. de Identitate sau Buletinul de Identitate, după caz.

Sunați pentru detalii →

Copie xerox Permis conducere*

*Este necesar să aduceți o copie xerox după permisul actual de conducere doar în cazul în care posedați deja permis de conducere pentru alte categorii.

Sunați pentru detalii →

Cazier judiciar

Pentru obținerea certificatului de cazier judiciar (valabil 6 luni) este necesar să vă adresați la Poliție, la ghișeul de cazier judiciar.

Sunați pentru detalii →

Aviz psihologic

Efectuăm test psihologic zilnic la sediul Școlii de Șoferi SCATEC Tecuci. În urma absolvirii acestui test vi se va elibera avizul psihologic.

Sunați pentru detalii →

Fotografii pentru dosar

Sunt de asemenea necesare 3 fotografii color tip permis auto de dată recentă ale titularului, având dimensiunile de 3,5cm × 3,85cm

Sunați pentru detalii →

Chitanță examinare

Chitanța pentru examinarea auto corespunzătoare categoriei sau categoriilor necesare se obține prin achitarea taxei examenului auto la Primăria Tecuci, biroul Impozite și Taxe.

Sunați pentru detalii →

Chitanță 68 lei

Taxa pentru eliberarea permisului de conducere în valoare de 68 lei se achită la sediul oricărei filiale CEC.

Sunați pentru detalii →

Dosar cu șină

Este necesar să aduceți un dosar cu șină în care noi vom include toate documentele necesare în vederea examinării auto.

Sunați pentru detalii →

Acte necesare

Acte necesare

Acte necesare